20. výročie


                 História zmenárne

najstaršia a najdlhšie fungujúca zmenáreň

vo Zvolene

od roku 2001